Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5466
Title: Lifli bitkilər
Authors: Hümbətov, H.S.
Issue Date: 2015
Publisher: “Elm və təhsil” nəşriyyat poliqrafiya MMC
Abstract: Dərs vəsaitində dünya miqyasında geniş yayılmış və əkilib-becərilən əsas lifli bitkilərinin əhəmiyyəti, botaniki təsviri, sistematikası, istifadəsi, tarixi, mənşəyi, yayılması və becərilmə texnologiyaları geniş şərh edilmişdir. Hər bir lifli bitkinin müasir tələblərlə becərilməsi, məhsulun yığım texnologiyasının dünya standartlarına uyğun olan formaları işıqlandırıl-mışdır. Başqa dərs vəsaitlərindən fərqli olaraq, burada respublikamızda becərilən pambıq bitkisi və becərilməsi mümkün olan başqa lifli bitkilər (çətənə, cut, gicitkən, rami, kəndirotu, kənaf və s. kimi lifli bitkilərin becərilməsi, yığılması və istehsal üçün hazırlanması barədə ətraflı bəhs edilir. Dərs vəsaiti əsasən ali və orta ixtisas məktəblərinin tələbələri və ma-gistrantları üçün nəzərdə tutulmuşdur. Lakin, ondan aqronomlar, fermerlər və bitki liflərinin istehsalı ilə maraqlanan hər bir oxucu faydalana bilər.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5466
ISBN: 978-9952-8142-2-4
Appears in Collections:Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lifli bitkilər.pdf3.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.