Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5465
Title: Şəkər çuğunduru
Authors: Hümbətov, H.S.
Babazadə, A.R.
Issue Date: 2019
Publisher: “Star” çap evi
Abstract: Dərs vəsaitində şəkər çuğunduru bitkisinin təsərrüfat əhəmiyyəti, inkişaf tarixi, morfoloji və bioloji xüsusiyyətləri, becərilmə texnologiyası, bitki məhsulunun istehsal formaları, bu bitkinin istehsalın başqa sahələri ilə əlaqəsi, məhsuldarlığı, kimyəvi tərkibi, seleksiyası, toxumçuluğu, tədarükü, inkişaf perspektivləri bir sözlə, şəkər istehsalının bütün sahələri üzrə əsas prinsipial məsələlərə dair ətraflı məlumatlar verilmişdir. Vəsait əsasən ali məktəblərinin magistrantları üçün nəzərdə tutulmuşdur. Lakin, ondan fermerlər, aqronomlar, tələbələr, bitkiçilik sahəsində çalışan işçilər, eləcədə şəkər məhsulları istehsalı ilə maraqlanan hər bir oxucu da istifadə edə bilər.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5465
ISBN: 978-9952-37-144-4
Appears in Collections:Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Şəkər çuğunduru.pdf3.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.