Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5464
Title: Yağlı və efir yağlı bitkilər
Authors: Hümbətov, H.S.
Bəşirov, V.V.
Mohumayeva, V.R.
Issue Date: 2016
Publisher: “Elm və təhsil” nəşriyyat poliqrafiya MMC
Abstract: Dərs vəsaitində dünya miqyasında geniş yayılmış əkilib-becərilən yağlı və efir yağlı bitkilərin əhəmiyyəti, mənşəyi, yayılma tarixi, botaniki təsviri, sistematikası, istifadəsi və becərilmə texnologiyaları geniş şərh edilmişdir. Ayrılıqda hər bir yağlı və efir yağlı bitkinin müasir tələblərlə becəril-məsi, məhsulun yığım texnologiyasının dünya standartlarına uyğun olan formaları göstərilmişdir. Başqa dərs vəsaitlərindən fərqli olaraq, burada respublikamızda becərilən və becərilməsi mümkün olan yağlı və efir yağlı bitkilərin becərilmə texnologiyası, yığılması və istehsalı barədə geniş bəhs edilir. Dərs vəsaiti əsasən ali və orta ixtisas məktəblərinin tələbələri və ma-gistrantları üçün nəzərdə tutulmuşdur. Lakin, ondan aqronomlar, fermerlər eləcə də yağlı və efir yağlı bitkilərlə maraqlanan hər bir oxucu faydalana bilər.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5464
ISBN: 978-9952-8176-9-1
Appears in Collections:Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yağlı və efiryağlı bitkilər.pdf4.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.