Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5451
Title: “4-cü sinif "Azərbaycan dili" dərsliyindəki mətn və tapşırıqların PIRLS beynəlxalq qiymətləndirmə tədqiqatında nəzərdə tutulan oxu bacarıqlarını formalaşdırması baxımından təhlili”
Authors: Əsədova, Nəzrin
Issue Date: 2021
Abstract: Dissertasiya “4-cü sinif “Azərbaycan dili” dərsliyindəki mətn və tapşırıqların PİRLS beynəlxalq qiymətləndirmə tədqiqatında nəzərdə tutulan oxu bacarıqlarını formalaşdırması baxımından təhlili” mövzusunda yazılmışdır. Oxu bacarığı, yaşadığımız bu informasiya dövründə özümüzü inkişaf etditmək, biliklər qazanmaq və ətrafımızda baş verənlər barədə öyrənmək üçün olduqca vacibdir. Bu səbəbdən də, dünyanın ayrı-ayrı ölkələrindəki şagirdlərin oxu savadlılığını ölçmək üçün beynəlxalq qiymətlndirmə proqramı – PİRLS təşkil edilmişdir. Dissertasiya işinin birinci fəsilində PİRLS beynəlxalq oxu bacarığının qiymətləndirilməsi tədqiqatı haqqında – strukturu, xüsusiyyətləri, oxu savadlılığına dair standartlar və meyarlar və s. ətraflı məlumat verilmişdir. İkinci fəsildə dördüncü sinif “Azərbaycan dili” dərsliyindəki mətn və tapşırıqların PİRLS tədqiqatının səviyyələri baxımından təhlili aparılmışdır.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5451
Appears in Collections:ThesisItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.