Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5310
Title: Hekayələr
Authors: Ərşad, Arif
Issue Date: 2020
Publisher: "Azəri" nəşriyyatı
Abstract: Son illər kütləvi informasiya vasitələrində və sosial şəbəkələrdə geniş oxucu kütləsinə yaxşı tanış olan yazıçı-tərcüməçi Arif Ərşadın maraqlı və müxtəlif səpkili hekayələri bu kitabda özünə yer almışdır. Onun hər bir hekayəsi məzmunu, dinamikliyi, yığcamlığı və lakonikliyi ilə seçilir. Əsərlərin hər birində oxucu həyat hadisələri, insan taleyi, günümüzün reallığı və təzadları ilə yaxından tanış olur və bəzən də özünü hadisələrin real iştirakçısı kimi hiss edir. Kitabın geniş oxucu kütləsi tərəfindən maraqla qarşılanacağına inanırıq.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5310
Appears in Collections:Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arif_Ershad__Hekayeler.pdf76.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.