Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5153
Title: Türk dilindəki birləşik sözlərin yaranma yollarının müxtəlif tipoloji dillərlə müqayisəli təhlili
Authors: Səmədova, E.N.
Keywords: türk dilləri
söz yaradıcılığı
mürəkkəb sözlər
mürəkkəb sözlərin yaranma yolları
Issue Date: 2021
Publisher: Sumqayıt Dövlət Universiteti
Citation: Sumqayıt Dövlət Universiteti Konfrans materialları
Series/Report no.: ;№ 4
Abstract: Elm və texnologiyanın inkişafı dildə yeni sözlərin yaranmasına ehtiyac yaradır. Qlobal olan bu ehtiyacı hər bir dil öz tipoloji və qrammatik xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq qarşılayır. Yeni sözlərin yaradılması yollarından biri də birləşdirmə vasitəsilə mürəkkəb sözlərin yaradılmasıdır. Birləşdirmə yoluyla yeni məfhumları qarşılamaq sadəcə türk dillərində deyil, digər tipoloji dillərdə də ən çox istifadə edilən üsullardan biridir. Mürəkkəb sözlərin əmələ gəlməsi yolları və xüsusiyyətləri dilçilikdəki mübahisə mövzulardan biridir Məqalədə yeni sözlərin, o cümlədən mürəkkəb sözlərin yaradılması yollarına dair müxtəlif təsnifatlardan və bəhs edilmiş, dilçilikdə eləcə də türk dillərində mürəkkəb sözlərin yaranma yolları haqqındakı problematik məsələlər araşdırılmışdır.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5153
ISSN: 2708-955X (print)
2709-6033 (on-line)
Appears in Collections:PublicationsItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.