Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5077
Title: Rusiya tarixi ən qədim zamanlardan günümüzədək/Ali məktəblərin bakalavr pilləsi üçün dərslik
Authors: Tahir, Bəxşəliyev
Issue Date: 2021
Publisher: Təhsil
Abstract: Dərslikdə Rusiya tarixinin əsas problemləri, ölkənin sosial-iqtisadi, siyasi dövlət məsələləri tarix elminin son tədqiqatları və müasir elmi yanaşma nöqteyi-nəzərindən işıqlandırılmışdır. «Rusiya tarixi» ən qədim zamanlardan XXI əsrin əvvəllərinə kimi olan dövrü əhatə edir. Xronoloji- ərazi və mədəni yanaşma kitabın dövrləşməsinin əsasını təşkil etmişdir. Dərslikdə dövlətçiliyin mərhələləri, sosial-iqtisadi münasibətlərin mahiy- yəti, beynəlxalq əlaqələrin xarakteri və təsviri, mədəni inkişafın başlıca tendensiyası müxtəlif tarixi mərhələlərdə obyektiv olaraq ətraflı və də- rindən izah edilmişdir. Rusiya tarixinin hadisələri geniş dünya konteks- tində qiymətləndirilmişdir. Dərslikdə Rusiya və onun tərkibinə daxil olan xalqların tarixi tarixi- mədəni standartlara uyğun olaraq obyektiv, ardıcıl və sistematik şərh edilmişdir. Kitab tələbələr, müəllimlər, o cümlədən Rusiya tarixi ilə maraqlananlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5077
Appears in Collections:Monographs

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rusiya tarixi 174_248.pdf6.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.