Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5021
Title: Yeseninşünaslığa tohfə: “Yesenin ensiklopediyası”
Authors: İsaxanlı, İsaxan
Issue Date: 17-May-2021
Publisher: https://525.az/
Abstract: Son 20-25 il ərzində həyata keçirdiyi bir neçə böyük layihələrlə (Полное собрание сочинений С.А. Есенина и Летопись жизни и творчества С.А. Есенина) dünya yeseninşünaslığına öz töhfəsini verən Rusiya Elmlər Akademiyası M.Qorki adına Dünya Ədə¬biyyatı İnstitutu və burada fəaliyyət göstərən Yeseninin həyat və yaradıcılığını öyrənən “Yesenin qrupu”nun iştirakı ilə daha bir layihə həyat keçirilməyə başladı – çoxcildli “Yesenin ensiklopediyası”nın 1-ci buraxılışı işıq üzü gördü. Bu kitab dahi rus şairi Serqey Yeseninin anadan olmasının 125 illiyi münasibətilə buraxılmış və şairin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı xatirə yerlər, məkanlar və ədəbi toponimlərə həsr edilmişdir.
URI: https://525.az/news/168278-yeseninsunasliga-tohfe-yesenin-ensiklopediyasi
http://hdl.handle.net/20.500.12323/5021
Appears in Collections:Paper/Research

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yeseninşünaslığa tohfə.pdf118.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.