Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/5008
Title: Münacatdan hərzəguluğa
Authors: Balayev, Əlirza
Issue Date: 26-Apr-2021
Publisher: https://ilkxeber.org/
Abstract: İslamda Allah-Təala başqa dinlərdə olduğundan tamamilə fərqli şəkildə dərk edilir, daha dəqiqi, dərk edilir ki, dərkolunmazdır. Bu, Qur`ani-Kərimdə, Məhəmməd peyğəmbərin hədislərində, həzrət Əlinin “Nəchül-bəlağə” kitabında, islam övliya və alimlərinin əsərlərində təsbit edilmişdir. İslamda Allahın varlığı məhz belə tanınmış və tanınır; müvafiq olaraq elm, təhsil, mədəniyyət və ədəbiyyatda bu ehkam hakim olmuşdur və hakimdir.
URI: https://ilkxeber.org/news.php?id=52127
http://hdl.handle.net/20.500.12323/5008
Appears in Collections:Speeches

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Münacatdan hərzəguluğa.pdf262.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.