Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4962
Title: Yem istehsalı
Authors: Məmmədov, Q.Y.
Hümbətov, H.S.
Hüseynov, A.R.
Məmmədov, V.Ə.
Keywords: Tarla yem istehsalı
çəmən yem istehsalı
Issue Date: 2020
Publisher: “Star” çap evi
Abstract: Vəsaitdə müasir yem istehsalının qarşısında duran əsas məsələlər, mövcud yem otlarının məhsuldarlığı, kimyəvi tərkibi, seleksiyası, toxumçuluğu, yem tədarükü, yem otlarının əkildiyi sahələrin inkişaf perspektivləri, bitki, heyvani və qarışıq yemlərin istehsal formaları, əsas taxıl, paxlalı, silosluq və qeyri ənənəvi yem bitkilərinin təsərrüfat əhəmiyyəti, botaniki-morfoloji və bioloji xüsusiyyətləri, becərilmə texnologiyası, inkişaf tarixi, bölgələr üzrə təbii yem mənbələri, silos və senajların hazırlanma texnologiyaları, bir sözlə, yem istehsalının bütün sahələri üzrə əsas prinsipial məsələlərə dair ətraflı məlumat verilmişdir. Dərs vəsaiti əsasən ali və orta ixtisas məktəblərinin aqronomluq, zoomühən-dislik, baytarlıq, biologiya və ekologiya ixtisaslarının bakalavr və magistr pilləsin-də təhsil alan tələbələr, bu fənlərin tədrisi ilə məşğul olan müəllimlər, otlaq və çəmənçiliklə məşğul olan digər şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Lakin, ondan aqronomlar, fermerlər, zoomühəndislər, baytar həkimləri, yem istehsalı sahəsində çalışan mütəxəssislər, eləcə də yem məhsulları istehsalı ilə maraqlanan hər bir oxucu faydalana bilər.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4962
ISBN: 978-9952-37-399-8
Appears in Collections:eBooks

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
YEM İSTEHSALI 2020 pdf.pdf3.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.