Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4921
Title: Dedi-qodu folklor janrı kimi
Authors: İsaxanlı, Hamlet
Qəzənfərqızı, Aynur
Issue Date: Nov-2020
Publisher: Khazar University Press
Citation: Khazar Review
Series/Report no.: № 400-401;
Abstract: Dedi-qodu istər şəhərdə, istər kənddə, istərsə kübar cəmiyyətdə və yaxud sadə insanların arasında, ictimai- siyasi mühitdə, hətta rəsmi qurumlarda yayılsa da, onun haqqında umumiləşdirilmiş nəzəri fikirlərə çox az rast gəlinir Qeybət və ya dedi-qodunun insan toplumunun, dilin, ünsiyyətin yaşı qədər ömrü olduğunu deyə bilərik. İngiliscə qeybət mənasını verən “gossip” sözünün etimoloji kökəni maraqlıdır. “Godsibb”, “godparent” iki sözün birləşməsindən (god+sib) yaranmışdır və qədim ingiliscədə yaxın dostluğu, xüsusilə qadınların dostluğunu vurğulamaq üçün işlədilmişdir (URL-1). Qeybət sözünün rusca qarşılığı olan “сп- летни” sözü isə “слухи”, yəni “eşitmə yolu ilə ötürülən bilgi” mənasında işlədilir (Горбатов, 2005:109). Bununla yanaşı, “сплетни” sözünün həm də сплести, плести, сеть, веревка, плетение kimi, “слух” sözünün isə пересуды, толки kimi mənaları da vardır. Bu sözlərin birinin digərindən törədiyini qəbul etməmək mümkün deyildir.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4921
ISSN: 2218-0346
Appears in Collections:2020, № 400-401

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dedi-qodu folklor janrı kimi.pdf710.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.