Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4914
Title: Mənim Qarabağım və ya Qarabağ düyünü - İkinci hissə
Authors: İsaxanlı, Hamlet
Issue Date: 31-Jan-2021
Publisher: https://525.az/
Abstract: Musiqi olan yerdə şeir də var, ədəbiyyat da, teatr da. Qarabağ şairə də, yazıçıya da, həm qarabağlı yazıçılara, həm də Qarabağı sevən, Qarabağı vəsf edən digər yaradıcı şəxslərə ilham qaynağı olmuşdur. Qazaxlı məşhur şair Molla Pənah Vaqif (1717-1797) Qarabağda yaşamış, Qarabağ xanı İbrahimxəlil xanın sarayında vəzirliyə qədər yüksəlmiş, gözəlləri vəsf edən qoşma və qəzəllərinin əksəriyyətini Qarabağda yazmışdır. Lakin zənnimcə, Qarabağ haqqında gözəl misralar Vaqifə deyil, onun dostu və yerlisi şair Molla Vəli Vidadiyə (1709-1809) məxsusdur. Molla Vəli Vidadinin Vaqiflə müşairəsindən bu misralar dillər əzbəridir:
URI: https://525.az/news/161209-menim-qarabagim-ve-ya-qarabag-duyunu-ikinci-hisse
http://hdl.handle.net/20.500.12323/4914
Appears in Collections:Speeches

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mənim Qarabağım və ya Qarabağ düyünü - İkinci hissə.pdf178.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.