Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4558
Title: Bankacilik sektöründe risk odakli kamu denetimi: Azerbaycan uygulamasi
Authors: Mukhtarov, Shahriyar
Mammadov, Zamig
Mammadov, Elvin
Baysal, Bahadır
Keywords: Bankacılık Sektörü
denetim
düzenleme
risk odaklı kamu denetimi
risk yönetimi sisteminin değerlendirilmesi
Azerbaycan Bankacılık Sistemi
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Journal of Economy and Society
Series/Report no.: Vol. 36,;Issue 1
Abstract: Mevcut kaynaklar dikkate alındığında bankacılık sektöründe etkin bir kamu denetiminin gerçekleştirilmedigi görülmüştür. Bu çalışmanın başlıca amacı risk odaklı denetim yaklaşımının benimsenmesinin önemini göstermektir. Bu nedenle, bankacılık sektöründe kamu denetiminin etkinliğinin sağlanması için risk odaklı denetim yaklaşımları incelenmiş olup klasik denetim yöntemleri ile kıyaslanmıştır ve eksik ve üstün tarafları belirtilmiştir. Bu çalışmada risk odaklı kamu denetimi için Bankalarda Risk Yönetimi Sisteminin Değerlendirilmesi (BRYSD) yaklaşımı önerilmiş ve Azerbaycan bankacılık sektöründe uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bankacılık sektöründe Denetim otoritesi olan Azerbaycan Merkez Bankası’nın ilgili birimi tarafından gerçekleştirilen incelemeler esnasında önemli bulgular elde edilmiş, uygulama öncesinde belirtilen hedeflere ulaşılmıştır. Yapılan değerlendirmelere göre, önerilen yaklaşımın risk odaklı kamu denetimi için etkinliği arttıracağı varsayılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4558
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bankacilik sektöründe risk odakli kamu denetimi.pdf948.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.