Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4174
Title: “Koroğlu” dastanında qılınc motivi (Azərbaycan və Türkiyə variantları əsasında)
Other Titles: The motive of sword in ‘Koroghlu’ epic (Based on Azerbaijani and Turkish versions)
Мотив меч в эпосе «Kероглу» (На основе азербайджанской и турецкой версиях)
Authors: İsmayılova, Elza
Keywords: silah
Azərbaycan
Türkiyə
motiv
Koroğlu
epos
Issue Date: 2019
Publisher: “Elm və təhsil” nəşriyyatı
Series/Report no.: № 1;
Abstract: “Koroğlu” dastanının Azərbaycan və Türkiyə mətnlərindəki qılınc motivini əsaslı şəkildə araşdırmaq və bu məsələ ilə bağlı bir sıra mülahizələrə aydınlıq gətirməkdir.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4174
ISSN: 2309-7949
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dede-Qorqud-2019-1-Elza-Ismailova.pdf1.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.