Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4146
Title: İran nəğmələri
Authors: Yesenin, Serqey
Issue Date: 2015
Publisher: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı
Abstract: Kitaba Yesenin sevgi poeziyasının mərkəzində yer alan “İran nəğmələri” silsiləsinə daxil olan 15 şeirin bu günə məlum olan Azərbaycan dilinə bütün tərcümə variantları daxil edilmişdir (9 tərcüməçi, 61 tər cü mə).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4146
ISBN: 978-9952-20-095-9
Appears in Collections:Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sergey Yesenin.İran Nəgmələri.pdf4.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.