Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4128
Title: "Həqiqət"in mənası barədə
Authors: Cəfərov, Anar
Keywords: “həqiqət”
fəlsəfi termin
Issue Date: 2019
Publisher: https://bakuresearchinstitute.org/
Abstract: Azərbaycandilli fəlsəfi ədəbiyyatın, o cümlədən fəlsəfə dərsliklərinin əsas, bəlkə də ən mühüm, problemlərindən biri odur ki, həmin ədəbiyyatlarda zəruri olduğu halda belə bir sıra açar fəlsəfi terminlərin hansı anlayışı ifadə etməsi ya ümumiyyətlə açıqlanmır, ya da bir çox hallarda düzgün izah olunmur. Yazıda mən bu problemi fəlsəfənin mərkəzi terminlərindən olan “həqiqət”i nəzərdən keçirməklə göstərməyə çalışacağam.
URI: https://bakuresearchinstitute.org/az/h%c9%99qiq%c9%99tin-m%c9%99nasi-bar%c9%99d%c9%99/
http://hdl.handle.net/20.500.12323/4128
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Həqiqətin mənası barədə.pdf228.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.