Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4123
Title: Ekoloji kənd təsərrüfatının əsasları: Dərslik
Authors: Babayev, A.H.
Babayev, V.A.
Keywords: ekoloji kənd təsərrüfatı
organic agriculture
ekologiya mühəndisliyi
ecology engineering
Issue Date: 2011
Publisher: “Qanun” nəşriyyatı
Abstract: Azərbaycan cəmiyyətinə ötən əsrin son illərində bir yenilik kimi daxil olan Ekoloji Kənd Təsərrüfatı Hərəkatı qısa bir zamanda inkişaf etdirilərək, bu istiqamətin son 10 ildə yaradılan elmi-metodiki, tədris-metodiki, hüquqi və informasiya bazası əhalinin müxtəlif təbəqələrinin maarifləndirilməsi və bu sahə üzrə ali təhsil ocaqlarında onun elmi əsaslarının tədris olunması zərurətini meydana çıxarmışdır. Dərslikdə Ekoloji Kənd Təsərrüfatının elmi əsaslarının düzgün dərki və mənimsənilməsi məqsədilə, ilk növbədə, təbiətdən istifadənin ümumi əsaslarının, təbiətdən istifadənin ekoloji və iqtisadi əsaslarının ən vacib prinsipləri şərh olunduqdan sonra ekoloji kənd təsərrüfatının mahiyyəti, bu sahənin tarixi inkişafı, prinsipləri və elmi əsasları məntiqi ardıcıllıqla təqdim edilir. Dərslik ali təhsil məktəblərində “Ekoloji kənd təsərrüfatı”, “Ekologiya”, “Ekologiya mühəndisliyi”, “Torpaqşünaslıq və aqrokimya”, “Aqronomluq”, “Zoomühəndislik”, “Baytarlıq təbabəti”, “Ətraf mühitin mühafizəsi”, “Biologiya” və digər ixtisaslarda təhsil alan tələbələrlə yanaşı, elmi işçilər, müəllimlər və kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Description: The textbook is aimed to interpret the principles of Organic Agriculture as one of the new alternative systemin modern agriculture. The scientific-methodical, teaching-methodical, legal and data base on Organic Farming developed for the past 10 years highlights the importance of public awareness and teaching of scientific bases of Organic Agriculture at the high education institutions by promoting Organic Agriculture Movement throughout the country as an innovation of last century within a short period of time. The essence of Organic Agriculture, its historical development, major principles and scientific bases are presented in logical order in the textbook after the interpretation of general, ecological and economic principles for nature utilization, with a major emphasis on the maintenance and clear comprehension of the Organic Farming principles. Textbook is intended to serve the students majored in “Organic Agriculture”, “Ecology”, “Ecology Engineering”, “Soil Science and Agrochemistry”, “Agronomy”, “Zooengineering”, “Veterinary Science”, “Environmental Protection”, “Biology” and other specialties at universities, as well as scientific workers, teachers and other specialists engaged in agriculture.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4123
ISBN: 978-9952-26-268-1
Appears in Collections:ISBN Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Organic ecology.pdf7.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.