Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4119
Title: Telefonla yazışmaq, yoxsa zəng etmək?- Bu seçimin psixososial səbəbləri...
Authors: Əlizadə, Nilufər
Issue Date: 5-Nov-2019
Publisher: https://e-tibb.az
Abstract: Mədəniyyətlər, sosial münasibətlər, insanların psixososial inkişafı, yaşam tərzləri hər zaman elmi yeniliklərdən təsirlənmişdir. Qısaca qeyd edə bilərik ki, texnologiyanın inkişafı insan psixologiyasında bir çox dəyişikliyə səbəb olmuşdur və olacaq. Araşdırmalar göstərir ki, texnologiyanın istifadəsi gündəlik yaşam tərzimizi daha da asanlaşdırmaqla bərabər, həm də düşüncələrimizin, davranışımızın, hətta hisslərimizin də formalaşmasına kəskin təsir edir.
URI: https://e-tibb.az/xeber/telefonla-yazismaq-yoxsa-zeng-etmek-bu-secimin-psixososial-sebebleri-1188
http://hdl.handle.net/20.500.12323/4119
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Telefonla yazışmaq, yoxsa zəng etmək.pdf141.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.