Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4111
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSemedli, Elza-
dc.date.accessioned2019-10-25T05:51:15Z-
dc.date.available2019-10-25T05:51:15Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationUluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/ The Journal of International Social Researchen_US
dc.identifier.issn1307-9581-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12323/4111-
dc.description.abstractBu çalışmada, Ana Türkçede ve Köktürkçede uzun olduğu var sayılan ve bu uzunluğu sistemli şekilde koruyan Türkmen, Yakut ve Halaç Türkçelerindeki asli uzunlukların Azerbaycan Türkçesindeki fonetik ve semantik izleri takip edilmeye çalışılacaktır. Aynı zamanda, Azerbaycan Türkçesindeki uzun ünlüler konusunda bilim adamlarının görüşleri incelenerek, özellikle de Azerbaycan Türkçesindeki asli uzunluklar ile ilgili görüşler üzerinde durularak ileri sürülen görüşler değerlendirilmeye çalışılacak ve Azerbaycan Türkçesindeki asli uzun ünlülü olduğu düşünülen kelimelerle asli uzunlukların Azerbaycan Türkçesindeki fonetik ve semantik izleri diğer lehcelerle karşılaştırılacaktır. Asli uzunlukların sebep olduğu ünsüz yumuşaması, ünsüz ikizleşmesi gibi fonetik olaylarla, eşseslilik gibi semantik olaylarAzerbaycan Türkçesinden örneklerle incelenecektir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofseriesVol. 5;Issue 20-
dc.subjectAsli uzun ünlüleren_US
dc.subjectünsüz yumuşamasıen_US
dc.subjectünsüz ikizleşmesien_US
dc.subjectötümlüleşmeen_US
dc.subjecteşsesliliken_US
dc.titleAsli uzunlukların Azerbaycan türkçesindeki fonetik ve semantik izlerien_US
dc.title.alternativePhonetic and Semantic Remains of Original Long Vowels in Azerbaijan Turkishen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Asli uzunlukların Azerbaycan Türkçesindeki fonetik ve semantik izleri.pdf154.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.