Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4038
Title: Əlkimya: Elm, sənət və mistika
Other Titles: Alchemy: Science, art and mysticism
Authors: İsaxanlı, Hamlet
Keywords: Əlkimya.
Qızıl.
Gümüş.
Ölümsüzlük
Issue Date: May-2018
Publisher: Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı
Abstract: Kitabın elmi xarakter daşıdığını, əhatə dairəsini və eyni zamanda, anlaşıqlı yazıldığını düşünərək, onun həm mütəxəssislər, həm tələbələr, həm də geniş oxucu dairəsi tərəfindən oxunacağını ümid edirəm. Əlkimya harada və necə yarandı? Bu barədə əsas fikirlərə toxunduqdan sonra od və metallar, maddələrin bir-birinə çevrilməsi haqqında qısa söhbət açılacaq. Ölümsüzlük axtarışına çıxan Gilqameş və Gəncə şəhərində doğulub yaşamış, farsca yazan mütəfəkkir Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin (1141-1209) ifasında Makedoniyalı məşhur sərkərdə İsgəndərin (Aleksandrın) ölümsüzlük arayışı haqqında rəvayətə baş vurulacaq.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/4038
ISBN: 978-9952-20-115-4
Appears in Collections:Education

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alchemy Azərbaycan dili.pdf
  Restricted Access
12.48 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.