Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3991
Title: Ali təhsildə dünya təcrübəsi. Dərs vəsaiti
Authors: İsaxanlı, İsaxan
Issue Date: 2017
Publisher: Xəzər Universiteti nəşriyyatı
Abstract: Dərs vəsaiti ali məktəblərin bakalavriat və magistratura səviyyəsi üçün Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi, Təhsilin idarə olunması və s. kimi fənlərin tədrisində əlavə yardımçı material kimi nəzərdə tutulmuşdur. Burada, təhsildə dünya təcrübəsinə əsaslanaraq, Azərbaycanda özəl ali təhsilin problemlərinin üzə çıxarılması, onların həlli yollarının göstərilməsi, gələcək perspektivlərinin proqnozlaşdırılması və s. baxımından xeyli həcmdə materiallar toplanmış, uyğun tövsiyələr verilmişdir. Dərs vəsaiti təhsil tarixi, müqayisəli təhsil, təhsil idarəçiliyi kimi məsələlərlə maraqlanan geniş oxucu kütləsi, tələbələr, müəllimlər, tədqiqatçılar üçün maraq kəsb edə bilər.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3991
Appears in Collections:Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dərs vəsaiti Ali təhsildə dünya təcrübəsi.pdf555.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.