Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3977
Title: Füyuzat dergisi ve 1905 sonrası Azerbaycan'da türkçe meselesi
Authors: Ziyayeva, Zemine
Keywords: Azerbaycan
Füyuzat Dergisi
edebî dil
Türkçe
Hüseyinzade Ali Bey
Issue Date: 2018
Publisher: Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları Dergisi
Series/Report no.: ;№ 36
Abstract: Füyuzat Dergisi 1906-1907 yılları arasında Bakü`de 32 sayıdan ibaret olarak yayımlanan “edebî, fennî, siyasî, ictimaî, müsevver, haftalık Türkçe mecmua-yı İslamiyedir.” Derginin naşiri Ali Bey Hüseynzade, mali destekçisi ise Azerbaycan`da 1900`lü yıllardan itibaren birçok gazetenin neşrine destek olan, yeni okulların faaliyete geçmesinde rol oynayan hayırsever, milyoncu Hacı Zeynalabidin Tağıyev`dir. Füyuzat, Ali Bey Hüseynzade`nin 1905 yılında neşrettiği Hayat gazetesinin devamı bir periyodiktir. Dergi, dönemin siyasî, kültürel, edebî konularına dokunması yanında sosyal konularda da çalışmalar neşretmiştir. Derginin ele aldığı güncel meselelerden birisi de dönemin tartışılan konusu edebî dil meselesidir. Makalede, 1905 yılından sonra Azerbaycan`da yaşanan dil sorununa eğilmiş, Füyuzat bağlamında Türkçe meselesi irdelenmeye çalışılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3977
ISSN: 1302-6011
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FÜYÛZAT DERGİSİ VE 1905 SONRASI AZERBAYCANDA TÜRKÇE MESELESİ.pdf414.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.