Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3956
Title: Rəqəmsal simvollarla ünsiyyətin psixoloji təhlili
Authors: Kərimova, Mələk
Keywords: rəqəmsal simvollar
psixoloji təhlil
ünsiyyət
Issue Date: 2018
Publisher: Sumqayıt Dövlət Universiteti - Elmi xəbərlər - Sosial və humanitar elmlər bölməsi
Series/Report no.: Cild 14;№ 4
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3956
ISSN: 1680-1245
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rəqəmsal simvollarla ünsiyyətin psixoloji təhlili.PDF5.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.