Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3922
Title: Fridrix Nitsşenin incəsənət anlayışı
Authors: Kərimova, Mələk
Keywords: F. Nitsşenin
incəsənət
musiqi
üst insan
Issue Date: 2018
Publisher: Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
Citation: Mədəniyyət dünyası, elmi-nəzəri məcmuə
Series/Report no.: ;XXXV buraxılış
Abstract: Məqalədə alman filosofu Fridrix Nitsşenin incəsənət, musiqi ilə əlaqədar fikirlərinə yer verilmiş və onun musiqini necə açıqladığı şərh edilmişdir. Nitsşenin insanın müstəqil, azad olması üçün, özünü reallaşdırması üçün qarşısında din və elm kimi maneələri qeyd etdiyi və necə ələ aldığı ifadə edilir. Məqalədə onun üst insan anlayışına və şərhinə yer verilmişdir. Nitsşeya görə insanın azad ola bilməsi üçün nələr edə biləcəyi və insanın azad seçiminin nəyi ifadə etdiyi də məqalədə incələnmişdir.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3922
ISSN: 2221-7584
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fridrix Nitsşenin incəsənət anlayışı.PDF3.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.