Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3803
Title: Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq və yeniyetmələrin psixoloji problemləri
Authors: Rəsulzadə, Təhminə
Keywords: Uşaq psixopatologiyası
Bağlılıq nəzəriyyəsi
Tərk edilmiş uşaqlar və onların psixologiyası
Issue Date: 2018
Abstract: Dissertasiya işi giriş, 4 fəsil, nəticə, ədəbiyyat siyahısı və mövzuya dair əlavələrdən ibarətdir. Giriş hissəsində Azərbaycanda və dünyada valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq probleminin aktuallığı, ümumi statistika nəticələri, uşaqların tərk edilmə səbəblərinin müzakirəsi və bu vəziyyət ilə əlaqədar məlumatlar verilmişdir. Birinci fəsildə şəxsiyyətin inkişafı anlayışı, inkişafa təsir edən faktorlar, uşaqların inkişaf mərhələləri və onların psixi inkişafında ünsiyyətin rolundan bəhs edilmişdir. Məhşur psixoloqların insanın inkişafı haqqındakı nəzəriyyələri bu hissədə cəmlənmişdir. İkinci fəsil uşaqlıq və yeniyetməlik dövründə yaranan patologiyalar, depressiya və digər psixoloji problemlərdən bəhs edir. Uşaqlıq dövründə yaranan psixoloji xəstəliklərin, patologiyaların səbəbləri, diaqnoz üçün kriteriyaları, müalicə üsulları bu hissədə açıqlanmışdır. Üçüncü fəsildə bağlılıq nəzəriyyəsi haqqında ümumi məlumat verilmişdir. Bağlılıq nəzəriyyəsinə əsasən ana və uşaq arasındakı bağlılıq ilə tərk edilmiş uşaqların psixologiyası arasındakı əlaqənin müzakirəsi bu hissədə ələ alınmışdır. Tərk edilmiş uşaqlarda yaranan travmalar və belə uşaqların gələcəkdə yaşaya biləcəyi psixoloji problemlər haqqında məlumat verilmişdir. Bu uşaqlara yanaşma formaları bu hissədə öz əksini tapmışdır. Dördüncü fəsildə valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq və yeniyetmələrin psixi problemlərinin araşdırılmasının eksperimental tədqiqinə yer verilmişdir. Bu hissədə tədqiqat iştirakçıları, tədqiqatın strukturu, tədqiqatda istifadə olunmuş metodikalar, alınan nəticələrin təhlili öz əksini tapmışdır.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3803
Appears in Collections:Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rəsulzadə Təhminə.pdf3.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.