Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3773
Title: N. Xomskinin sintaktik təlimində dil səriştəsi və dildən istifadə
Authors: Kərimova, Validə
Keywords: sintaktik konsepsiya
dilçilik görüşləri
dilin fəlsəfəsi
sintaksis
N. Xomski
sintaktik struktur
dil səriştəsi
dildən istifadə
Issue Date: 2018
Publisher: Sumqayıt Dövlət Universiteti - Elmi xəbərlər - Sosial və humanitar elmlər bölməsi
Series/Report no.: Cild 14;№ 1
Abstract: Məqalədə N. Xomskinin dilçilik aləmində böyük əks-sədaya səbəb olmuş ideyaları, dilçilik elmində əvəzsiz görüşləri araşdırılmış, bu alimin elmi nəzəriyyəsinin dünya dilçiliyinə, eləcə də fəlsəfə, məntiq, psixologiya kimi elm sahələrinə təsiri təhlil edilmişdir. Beləliklə, tədqiqat işinin qarşısında duran əsas vəzifə N. Xomskinin dilçilik görüşlərinin mahiyyətini açıb göstərməkdən ibarət olmuşdur.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3773
ISSN: 1680-1245
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
N. Xomskinin sintaktik təlimində dil səriştəsi və dildən istifadə.PDF1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.