Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3696
Title: İnnovasiyaların anlayış aparatı və tarixinə dair
Authors: Şahgəldiyev, Eldar
Keywords: innovasiyalar
innovasiyalara tarixi yanaşmalar
innovasiya və onun anlayış aparatı
Jak Ellul və innovasiya
Issue Date: 2017
Abstract: Məqalə innovasiyaların anlayış aparatının tarixinə dair müxtəlif yanaşmaların tədqiqinə həsr olunmuşdur. Məqalədə Robert Merton, Robert Heylbor, Albert Tağıyev, Jared Daymond, Jak Ellul və digər xarici və yerli alimlərdən xeyli miqdarda iqtibaslar gətirilmişdir. Tədqiqatda qeyd olunur ki, innovasiyaların intişar tapması çox böyük bir tarixi yol keçmişdir. Fransız alimi Jak Ellulun innovasiyalara dair ümumiləşdirmələri və müddəaları məqalədə yer almışdır. Nəticə məqalənin əsas hissəsinə dair ümumiləşdirmələri özündə əks etdirir.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3696
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İNNOVASİYALARIN ANLAYIŞ APARATI VƏ TARİXİNƏ DAİR.pdf604.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.