Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3657
Title: "Koroğlu" dastanında Giziroğlu Mustafa bəy
Authors: İsmayılova, Elza
Keywords: Koroğlu
epos
Giziroğlu Mustafa bəy
Cəlali
Türk dünyası
Issue Date: 2017
Publisher: "Elm və təhsil"
Citation: "Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər". Elmi - ədəbi toplu
Series/Report no.: ;№ 1
Abstract: Türk dünyasının önəmli bir gerçəyi olan "Koroğlu" dastanında türk xalqlarının həyatının müxtəlif mərhələlərində tarixi faktlar və hadisələr öz əksini tapmışdır. "Koroğlu" dastanı Cəlalilər hərəkatını öyrənmək baxımından əvəzedilməz bir mənbədir.Məqalədə XVI əsrin sonu, XVII əsrin əvvəllərində baş vermiş tarixi hadisələr analiz olunur, Giziroğlu Mustafa bəyin kimliyi ilə bağlı məlumat verilir və tarixi faktlara söykənərək onun tarixi bir şəxsiyyət olduğu vurğulanır. Giziroğlu Mustafa bəyin dastandakı mövqeyi də aydınlaşdırılır.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3657
ISSN: 2309-7922
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koroğlu dastanında Giziroğlu Mustafa bəy.pdf2.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.