Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3587
Title: Təhsildə keyfiyyət konsepsiyası və Amerika təcrübəsi
Authors: İsaxanlı, Hamlet
Issue Date: 2012
Abstract: Təhsildə keyfiyyət təhsil sisteminin ən əsas anlayışlarından və qarşıda duran əsas məsələlərindən biridir, daha doğrusu birincisidir. Məqalədə təhsildə, xüsusilə ali təhsildə müasir keyfiyyət anlayışının və keyfiyyət konsepsiyasının əsasları təqdim olunur. Təhsildə islahat, keyfiyyət ölçüləri və keyfiyyətə cavabdeh olan təşkilatlar haqqında ən mühüm məqamlara nəzər salınır. Təhsildə keyfiyyatın təmin edilməsi və artırılması sahəsində dünya təcrübəsi, xüsusilə Amerika təcrübəsi təhlil olunur.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3587
Appears in Collections:Research Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Təhsildə keyfiyyət konsepsiyası.pdf141.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.