Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3544
Title: N. Əbdülrəhmanlının “Qapı”sı önündə düşüncələr
Other Titles: Hekayə təhlilləri - I yazı
Authors: Əyyub, Vurğun
Issue Date: 2-Jun-2017
Publisher: xeber365.com
Abstract: Nərimanın “Qapı” hekayəsi üslubu, quruluşu baxımından nəsr ənənəmizdə yeni və orijinaldır. Hekayənin mətni bir nəfərin dilindən söylənilib. Yazıçı ilk cümlədəncə oxucunu hadisənin gedişatına daxil edir. Müəllifin usta qələmi çətinlik çəkmədən bizi fikirdən fikrə, hadisədən hadisəyə aparır. Hadisə deyəndə ki, burada hansısa geniş, ətraflı təsvir olunan hadisə(lər) yoxdur. Hekayənin qəhrəmanlarından birisi evinin divarından qapı açmaq istəyir. Bu zaman yaraladığı barmağını həkimə göstərmək üçün gedərkən yolda heç də aydın xatırlamadığı Köhnə Dostu ilə rastlaşır. Köhnə Dost dayanmadan dostluqları, gileyləri, həyatı, qayğıları, uğurları barədə üyüdüb tökür. Qəhrəmanımız isə köhnə, boz plaşının cibində gizlətdiyi yaralı barmağının zoqqultusu içərisində həmsöhbətindən can qurtarmaq istəyən adam tövrü ilə hərdən bir ağızucu olsa da cavab verir, bir tərəfdən dostunun söylədiklərini oxucuya nəql edir, digər tərəfdən də öz həyatı, düşüncələri, başına gələn qəziyyə barədə danışır.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3544
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
N. Əbdülrəhmanlının Qapısı önündə düşüncələr - Vurğun Əyyub.pdf425.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.