Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3535
Title: Anqlisizmlər Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrində
Authors: Milana, Milana
Keywords: anqlisizmlər
kütləvi informasiya vasitələri
ingilis dili
müasir tendensiyalar
Issue Date: 2016
Publisher: Azərbaycanda Xarici Dillər
Series/Report no.: ;№ 4
Abstract: Hazırkı dövrdə ingilis dilinə tələbat müasir dövrün qaçılmazfaktoruna çevrilib. Anqlisizmlərdən istifadə isə Azərbaycanda getdikcə böyük vüsət alır. Çünki dünya dillərinin əksəriyyətində anqlisizmlər cüzi də olsa özünü büruzə verir.Lakin KİV-də, dərsliklərdə, elmi yazılarda anqlisizmlərin yerli-yersiz işlədilməsi, həqiqətən də, əcnəbi dilin dilimizə olan mənfi təsirinin göstəricisidir. Müasir dövrdə, xüsusilə KİV dilində anqlisizmlərin sayının artması linqvitləri narahat edən mühüm məsələlərdən birinə çevrilib.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3535
ISSN: 2415-3117
Appears in Collections:Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abbasova Milana.PDF7.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.