Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3369
Title: Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası
Authors: Yaqublu, Nəsiman
Keywords: M.Ə.Rəsulzadə
ensiklopediya
Issue Date: 2013
Publisher: Kitab klubu
Abstract: Bu ensiklopediya Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi M.Ə.Rəsulzadənin həyat və fəaliyyətinə həsr edilib. İlk dəfədir ki, M.Ə.Rəsulzadənin həm Azərbaycanda, həm də mühacirətdəki fəaliyyəti geniş araşdırılır. Ensiklopediyada M.Ə.Rəsulzadənin bütün yazılarının və əsərlərinin ümumi biblioqrafiyası da verilib. Kitabdakı çoxlu sayda fotolar, arxiv sənədləri və yeni məlumatlar ilk dəfədir ki, oxuculara təqdim edilir.Ensiklopediyadan elm adamları, siyasi xadimlər, diplomatlar və tədqiqatçılar faydalana bilər.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3369
ISBN: 978-9952-820-22-5
Appears in Collections:Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nəsiman Yaqublu. M.Ə.Rəsulzadə enchiklopediyası. Azərbaycan dilində+.pdf31.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.