Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3368
Title: Məhəmməd Əmin Rəsulzadə: biblioqrafiya (Azərbaycan dilində)
Other Titles: Mehmet Emin Resulzade: bibliyografya (Türkiye türkçesinde)
Mухаммед Эмин Расулзаде: библиография (на русском языке)
Authors: Yaqublu, Nəsiman
Issue Date: 2015
Publisher: «Ziya» NPM
Abstract: Bu biblioqrafiyada Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi M.Ə.Rəsulzadənin həyat və fəaliyyətini əks etdirən əsərlərinin ümumi siyahısı verilib. Üç dildə - Azərbaycan, Türkiyə türkcəsi və rus dillərində hazırlanmış bu biblioqrafiyadan elm adamları, siyasi xadimlər, diplomatlar və tədqiqatçılar faydalana bilər.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3368
Appears in Collections:Books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M.E.Resulzade_bibliografiya. 3_dilde+ (1).pdf9.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.