Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3285
Title: Yunan mənşəli sözlər və onların qısa təsnifatı
Authors: Abbasova, Milana
Keywords: mənşə
Yunan dili
zənginləşmə
assimilyasiya
termin
Issue Date: Jun-2014
Publisher: Khazar University Press
Series/Report no.: ;№ 330
Abstract: Məqalə yunan mənşəli sözlər və onların qısa təsnifatına həsr edilmişdir. Bu dil Sokratın, Platonun, Aristotelin, Homerin dilidir və əsrlər boyu digər dillərin zənginləşməsinə də təkan vermişdir. Elə bir dil yoxdur ki, orada yunan mənşəli söz olmasın. Azərbaycan dilinə də digər dillərin vasitəsi ilə keçən yunan mənşəli sözlərin az olmasına baxmayaraq, onlar öz ilkin formasını itirmiş və dəyişikliklərə məruz qalmışdır.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/3285
ISSN: 2218-2772
Appears in Collections:2014, № 330

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
selection (12).pdf631.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.