Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/2672
Title: Mərkəzi Zaqafqaziyanın sovetləşməsi və kollektivləşdirilməsi dövrünün ictimai-siyasi mənzərəsi və İsaxan üsyanı
Other Titles: “Azərbaycanda ictimai-siyasi fikir: XX əsr”. Xəzər Universitəsi. Konfransın əsərləri. Bakı, 12 may 1996-cı il (bax: səh. 1-16)
Authors: İsaxanlı, Hamlet
Issue Date: 1996
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/2672
Appears in Collections:Research Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hamlet - Isaxan usyani.pdf295.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.