Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/1745
Title: “ Hələlik gedirik üzü sabaha ...”
Authors: Zeynalova, Dilbər
Issue Date: 18-Jul-2012
Description: Hamlet İsaxanlının təzə çıxan "Dördlüklər" kitabı onun yaradıcılığında yeni bir yüksəlişdir. Yüksəldikcə həyatın nəbzi onun şeirlərində daha sərrast vurmağa başlayır. Hamlet İsaxanlı yaradıcılığı-nın, о cümlədən yenicə çapdan çıxmış "Dördlüklər"in əsasını şaırin insanlara, təbiətə, müasir proseslərə mütəfəkkiranə münasibəti təşkil edir. Şair bu yeni kitabında elə problemlərə toxunmuşdur ki, bunlar təkcə söz adamlannı, şair və yazıçıları deyil, bütün bəşə-riyyəti maraqlandırır və düşündürür. Burada müasir həyat, müasir insan, müasir zaman problembri mər-kəzi planda əks etdirilmişdir.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/1745
Appears in Collections:2008 [8]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zeynalova D_Helelik gedirik uzu sabaha.pdf224.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.