Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/1738
Title: Mənim stolüstü kitablarımdan biri belə adlanır: «Bu dünyaya nə gətirdim...»
Authors: Arzumanli, Vaqif
Issue Date: 18-Jul-2012
Description: Bunun səbəbləri var. Hər şeydən əvvəl, ona görə ki, həmin kitabı hər dəfə vərəqləyəndə müasir Azərbaycan ziyalılarının görkəmli nümayəndələrindən bi-rinin - Hamlet Isaxanlının ömür yolunun bəzi səhifələrini bir daha izləyirəm. Eyni zamanda, mən bu kitabda müasir Azdrbaycanımızın tanınmış elm və təhsil qurucusunun əməllərinin təcəssümünü görürəm. Müasir dövrümüzün riyaziyyatçı aliminin uğurlarının sirlərinə bələd olu-ram. Çox maraqlı əsərləri ilə seçilən şair və tərcüməçinin bədii yaradıcılıq salnaməsini vərəqləyirəm.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/1738
Appears in Collections:2008 [8]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arzumanli V_Menim stolustu kitablarimdan biri.pdf176.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.