Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12323/1651
Title: Elm və sənət məclisi 1-10
Authors: İsaxanlı, Hamlet
Keywords: 1. Elm və Sənət -Araşdırma. 2. Tarix. 3. Ədəbiyyat. 4. Fəlsəfə.
5. Poeziya. 6. Tərcümə. 7. Soyuq müharibə 8. Mədəniyyət.
9. Psixologiya. 10. Sufilik. 11. Hürufilik. 12. Türklər. 13. Ərəblər.
14. Etnogenezis. 15. Gürcülər.
Issue Date: 2008
Publisher: Khazar University Press
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12323/1651
ISBN: 978-9952-20-046-1
Appears in Collections:Education
Elm və Sənət məclisi 1-10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ELM ve SANAT book 1 yeni.pdf5.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.